Resultat i avtalsförhandlingarna för de anställda vid Fiskars Finland Oy Ab

Förhandlingarna mellan Industrifacket och Kemiindustrin rf om ett kollektivavtal för de anställda inom produktionen på Fiskars Finland Oy Ab har lett till en avtalsuppgörelse.

Följande steg är att respektive förbunds beslutsfattande organ tar ställning till förhandlingsresultatet. Mer information följer efter det.

Omkring 200 anställda arbetar inom tillämpningsområdet för avtalet på Iittalas fabrik och logistikcenter i Tavstehus. På Fiskars fabrik i Billnäs i Raseborg tillämpas kollektivavtalet för teknologiindustrins arbetstagare.