Neuvottelutulos Fiskars Oy Ab:n työntekijöille

Teollisuusliiton ja Kemianteollisuus ry:n neuvottelemasta työehtosopimuksesta Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijöille on saatu neuvottelutulos.

Neuvottelutulos siirtyy seuraavaksi liittojen hallintojen käsittelyyn, jonka jälkeen sopimuksesta tiedotetaan tarkemmin.