Organisationsverksamhet

Du behöver programmet Acrobat reader för att använda blanketterna i pdf-format.

Du kan beställa material med materialbeställningsblanketten, per telefon 020 774 1026 eller per e-post [email protected].

Lämna anmälan om funktionärer och förtroendemän först i december

Förbundet tar i bruk en ny e-tjänst för förtroendemän. Från och med den sista november kan tjänsten också användas för att fylla i anmälan om fackavdelningens funktionärer, dataskyddsförbindelsen för fackavdelningens registeranvändare och anmälan om valda förtroendemän på en arbetsplats.

Endast officiella undertecknare (ordförande, vice ordförande och sekreterare) kan fylla i anmälan om fackavdelningens funktionärer och dataskyddsförbindelsen för fackavdelningens registeranvändare.

Den som gör anmälan kan logga in i den nya e-tjänsten. Inloggningen kräver stark autentisering. De nya elektroniska formulären publiceras i tjänsten den 30 november. De nya formulären kommer också att erbjuda möjlighet till elektronisk signatur i den omfattning som det behövs, och formulären kan skickas direkt till förbundet från tjänsten.

Vi ger mer detaljerad information om införandet av de elektroniska formulären i slutet av november.

I fortsättningen väntas de som lämnar anmälningar använda e-tjänsten för att fylla i och skicka in formulär. Det går smidigt att fylla i formulären i e-tjänsten om alla uppgifter är uppdaterade. Därför gäller det nu att påminna medlemmarna i fackavdelningen och på arbetsplatsen att kontrollera och uppdatera sina medlemsuppgifter i e-tjänsten.