Förtroendemannaval

Inom största delen av Industrifackets branscher ordnas förtroendemannaval inom november–december. I valet väljer man förutom huvudförtroendeman också vice huvudförtroendeman samt avdelningsförtroendemän. Förtroendemännens mandatperiod är två år.

Anmälan om förtroendevalda kan nu göras genom E-tjänsten

Man kan lämna in anmälan om val av förtroendevalda på asiointi.teollisuusliitto.fi. Du kan i tjänsten anmäla om förtroendevalda både för fackavdelningar och arbetsplatser.

De blanketter som kräver underteckning skickas genom systemet för e-signatur, då personen som fyller i blanketten skickar den. Blanketterna går också automatiskt till förbundet för behandling.

Gör så här:

  • Logga on på asiointi.teollisuusliitto.fi med hjälp av stark identifiering (mobilcertifikat eller nätbankskoder)
  • Systemet känner igen att du har rätt att fylla i en anmälan
  • Du hittar anmälningarna under Lomakkeet (blanketter)
  • Se till att du har all information som behövs (mäkt med en röd stjärna), så att du kan skicka in den ifyllda blanketten
  • Fyll i blanketten och skicka in den
  • De blanketter som ska undertecknas skickas automatiskt elektroniskt för e-signatur
  • Blanketten går direkt till förbundet för behandling

Valmaterial

Du behöver programmet Acrobat reader för att använda blanketterna i pdf-format.

Största delen av valmaterialet kan skrivas ut från nedanför. Du kan också beställa material med materialbeställningsblanketten, per telefon 020 774 1026 eller per e-post [email protected].