Förtroendemannaval

Inom största delen av Industrifackets branscher ordnas förtroendemannaval inom november–december. I valet väljer man förutom huvudförtroendeman också vice huvudförtroendeman samt avdelningsförtroendemän. Förtroendemännens mandatperiod är två år.

Du behöver programmet Acrobat reader för att använda blanketterna i pdf-format.

Största delen av valmaterialet kan skrivas ut från nedanför. Du kan också beställa material med materialbeställningsblanketten, per telefon 020 774 1026 eller per e-post [email protected]