Wielkie osiągnięcia Związków Zawodowych

Bez fińskich związków zawodowych pracownicy nie mieliby żadnych praw, które dziś są uważane za oczywiste:

  • Ośmiogodzinny dzień pracy / 40-godzinny tydzień pracy
  • Wynagrodzenie za nadgodziny
  • Płatny coroczny urlop
  • Wynagrodzenie za czas choroby
  • Urlop macierzyński i rodzicielski
  • Emerytura
  • Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia związane z zarobkami

Związki zawodowe muszą prowadzić ciągłe negocjacje, aby utrzymać uzyskane świadczenia. Im więcej pracowników dołącza do związku zawodowego, tym silniejszy i bardziej wiarygodny jest związek w negocjacjach.