Twój Związek Zawodowy – Związek Zawodowy pracowników przemysłu 

Jeśli jesteś zatrudniony/-a lub studiujesz, aby zostać zatrudnionym w branży objętej układem zbiorowym Związku Zawodowego, możesz dołączyć do związku jako członek lub student.

Należy pamiętać, że członkostwo rozpoczyna się w momencie opłacenia pierwszej składki członkowskiej.  Nie możesz zostać pełnoprawnym członkiem, jeśli jesteś zwolniony/-a ze składki członkowskiej ze względu na okres nieotrzymywania dochodu lub zasiłku chorobowego, za który powinieneś opłacać składkę członkowską. Taka sama sytuacja miałaby miejsce w przypadku posiadania umowy o pracę, ale nie uzyskiwania dochodu, jak na przykład w przypadku pracy tymczasowej, gdy nie ma pracy lub jest się całkowicie zwolnionym. UWAGA! W przypadku członkostwa studenckiego ograniczenie to nie ma zastosowania.

Członkowie przystępują do oddziałów Związków Zawodowych podlegających Związkowi Zawodowemu pracowników przemysłu.

Możliwe jest również członkostwo krótkoterminowe, co jest szczególnie wygodne dla pracowników sezonowych.

Coraz większa liczba członków Związku Zawodowego pracowników przemysłu to obcokrajowcy, co jest mile widziane przez związek: im więcej aktywnych zagranicznych członków ma związek, tym lepiej będzie w stanie promować pozycję zagranicznych pracowników w odpowiednich sektorach i monitorować ich interesy.

Związek Sawodowy jest ruchem opartym na swoich członkach – każdy ma prawo uczestniczyć w promowaniu wspólnej sprawy!

Ten dokument stanowi nieformalne tłumaczenie formularza przystąpienia do Związku z języka fińskiego na język polski i ma na celu pomóc w wypełnieniu formularza przystąpienia. Oficjalnym dokumentem jest oryginał w języku fińskim. Możesz jednak wypełnić polskojęzyczny formularz. Należy też pamiętać, że język polski nie jest językiem kontaktowym w Teollisuusliitto ani w A-kassa.


Członkowie-studenci