Sinu ametiühing – Teollisuusliitto

Kui töötad või õpid ametiühingu Teollisuusliitto kollektiivlepinguga hõlmatud valdkonnas, oled oodatud astuma liikmeks või õpilasliikmeks.

Pane tähele, et sinu liikmelisus algab esimese liikmemaksu tasumisest. Sa ei saa astuda täisliikmeks, kui sul on õigus liikmemaksuvabastusele, sul näiteks puudub sissetulek või haiguse ajal makstav palk, millest liikmemaksu tasuda. Sama kehtib, kui sul on kehtiv tööleping, kuid puudub hetkel sissetulek, näiteks ajutise renditöö või sundpuhkuse ajal. NB! Õpilasliikmeks astudes see piirang sinule ei kehti.

Liikmeks astudes, astud ametiühingu osakonda, mis omakorda kuulub ametiühingusse Teollisuusliitto.

Võimalik on ka lühiajaline liikmelisus, mis on eriti mugav hooajatöölistele.

Üha rohkem Teollisuusliitto liikmeid on välismaalased, mille üle ametiühing siiralt rõõmustab: mida rohkem aktiivseid välismaalastest liikmeid ametiühingul on, seda paremini suudab ühing edendada välismaiste töötajate positsiooni vastavates sektorites ja seista nende huvide eest.

Ametiühing on liikumine, mis toetub oma liikmetele – kõigil on õigus panustada ühise eesmärgi saavutamisse!

See on liikmeks astumise avalduse mitteametlik tõlge soome keelest eesti keelde, et aidata sul täita ametlikku avaldust. Avalduse ametlik vorm on soome keeles. Teadmiseks, et eesti keel ei ole ametlik asjaajamiskeel ametiühingus Teollisuusliitto ja töötukassas A-kassa.

Õpilasliikmed