Liikmemaks on liikmelisuse eeltingimus

Tasutud liikmemaks on liikmelisuse eeltingimus. Ärä unusta liikmemaksu tasuda!

Liikmeid saab ametiühingust ja töötukassast välja arvata, kui nad ei ole kuue kuu jooksul oma liikmemaksu tasunud.

Ära unusta liikmeteenindusele teatada liikmemaksuvabastuse põhjustest (nt oled vanemapuhkusel, saad haigushüvitist või töötu päevaraha). Samuti pead teavitama liikmeteenindust kõigist kontaktandmete, tööandja või kollektiivlepinguga seotud muudatustest.

Kui sa ei ole tasunud liikmemaksu või teavitanud ametiühingule liikmemaksuvabastuse aega ja põhjust, võta kohe ühendust ametiühingu liikmeteenindusega ja lepi kokku liikmemaksu tasumise ja liikmelisuse säilitamise kord.