Płatności składek członkowskich są warunkiem wstępnym członkostwa

Płatności członkowskie są warunkiem wstępnym członkostwa. Pamiętaj więc o ich opłacaniu!

Członkowie mogą zostać wykluczeni ze związku zawodowego i funduszu dla bezrobotnych, jeśli nie opłacą składek członkowskich w ciągu sześciu miesięcy.

Nie zapomnij powiadomić rejestru członków o powodach zwolnienia z opłacania składek członkowskich (np. urlop macierzyński lub ojcowski, zwolnienie chorobowe, bezrobocie). Należy również powiadomić rejestr członków o wszelkich zmianach danych kontaktowych, pracodawcy lub układu zbiorowego pracy.

Jeśli nie opłaciłeś składki członkowskiej lub nie powiadomiłeś związku o okresie zwolnienia ze składki, niezwłocznie skontaktuj się z działem obsługi członków związku i uzgodnij procedurę opłacania składki członkowskiej i utrzymania członkostwa.