Kontakt ze Związkiem Zawodowym pracowników przemysłu

Adres biura:

Hakaniemenranta 1 A, Helsinki,
adres pocztowy: P.O.BOX 107, FI-00531 Helsinki, Finlandia
Telefaks:+358 20 774 001
Telefaks:+358 20 774 1220

Numery usług

Wszystkie usługi telefoniczne są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00, z wyjątkiem usług członkowskich, które są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 12:00.

Językami naszej obsługi są fiński, szwedzki i angielski.