Ametiühingu Teollisuusliitto liikmelisus

Ametiühingu Teollisuusliitto liikmeks võivad astuda kõik ametiühingu Teollisuusliitto sektorites töötavad töötajad.

Võimalik on ka lühiajaline liikmeslius, mis on eriti mugav hooajatöölistele.

Liikmelisus tasub end iga päev ära

Koos suudame saavutada eesmärke, mida üksi ei suudaks. Sinu liikmeks olemine on investeering meie ühisesse võimekusse muutuste tegemiseks. Sellepärast tasub liikmeks olemine iga päev ära!

1. Saad paremad töötingimused

Kollektiivlepingud määravad palju paremad tingimused, kui seadus kohustab. Nende hulka kuuluvad kõrgemad aastased sissetulekud, mis võivad tõusta mitme tuhande euro võrra, lühemad tööajad, haigushüvitis ja vanemapuhkuse hüvitis.

2. Sinu seljatagune on tööl kindlustatud

Usaldusisikud toetavad sind sinu töökohal ning sa saad probleemide korral nõustamist ja õigusabi. Omad õigust saada töötukassalt palgapõhist töötu päevaraha.

3. Oled osa tugevast meeskonnast

Sa oled osa suuremast ühendusest, mille aktiivsed liikmed hoolitsevad kõigi töötajate paremate huvide eest. Ametiühing annab hääle ka neile, keda töökohal ei kuulata.

4. Võid mõjutada oma tööelu

Sinu töö on väärtuslik. Ametiühing võimaldab sul arendada tööelu ning muuta selle tingimused veelgi õiglasemaks ja võrdsemaks. Lisaks esindavad ametühingu asjatundlikud eksperdid pidevalt liikmete huvisid, et parandada igaühe tööelu.

5. Saad väärtuslikke eeliseid

Ametiühing võimaldab sul nautida mitmeid väärtuslikke hüvesid, sealhulgas kvaliteetseid koolitusi, tööotsingu teenust, taskukohast reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustust, soodsaid puhkekohti ja kütusesoodustusi.

See on liikmeks astumise avalduse mitteametlik tõlge soome keelest eesti keelde, et aidata sul täita ametlikku avaldust. Avalduse ametlik vorm on soome keeles. Teadmiseks, et eesti keel ei ole ametlik asjaajamiskeel ametiühingus Teollisuusliitto ja töötukassas A-kassa.