Ametiühingu märkimisväärsed saavutused

Ilma Soome ametiühinguteta ei oleks töötajatel ühtegi järgmistest õigustest, mida täna iseenesestmõistetavana peetakse.

  • Kaheksatunnine tööpäev / 40-tunnine töönädal
  • Ületunnitasu
  • Tasuline põhipuhkus
  • Haiguse ajal makstav palk
  • Sünnitus- ja vanemapuhkus
  • Pension
  • Palgapõhine töötu päevaraha

Ametiühingud peavad pidevalt läbirääkimisi, et säilitada saavutatud eeliseid. Mida rohkem töötajaid ametiühinguga liitub, seda tugevam ja usaldusväärsem on ühing läbirääkimistel.