Liikmemaks

2023. ja 2024. aastal on ametiühingu Teollisuusliitto liikmemaks 1% tulumaksuga maksustatavast palgast ehk brutopalgast (ametiühingu  osa 1%, Teollisuusliitto tasub oma liikmete töötukassa A-kassa liikmemaksu).

Kui saad puhkusetasu või tööandjalt haigushüvitist, pead maksma ka sellest liikmemaksu. Kui oled töötu ja saad töötukassalt hüvitisi, näiteks palgapõhist töötu päevaraha, oled liikmemaksu tasumisest vabastatud.

KELA (Soome Sotsiaalkindlustusasutus) hüvitiste saamise ajal ei pea sa liikmemaksu tasuma. Pea meeles teavitada liikmeteenindust liikmemaksuvabastuse põhjustest (nt vanemapuhkus, haiguspäevaraha, töötu päevaraha).

Kui oled oma tööandjaga sõlminud liikmemaksude palgast kinnipidamise lepingu, arvatakse liikmemaks sinu palgast maha.

Võid liikmemaksu ka ise ametiühingule tasuda. Pea meeles, et liikmemaksude tasumiseks mõeldud viitenumbrid on isiklikud, st sa ei saa maksta abikaasa, partneri või sõbra liikmemaksu, kasutades enda viitenumbreid.

Võid liikmemaksu arvutada allpool

Liikmemaksu kalkulaator 2024

Brutopalk

Liikmemaks

€ / palgaperiood