Ứng dụng Hermes của Liên Đoàn Công Nghiệp

Thông tin phổ biến về sống và làm việc tại Phần Lan. Thông tin quan trọng về tư cách thành viên, dịch vụ và lợi ích của Liên Đoàn Công Nghiệp. Hãy tải ứng dụng độc đáo và tham khảo các quyền và nghĩa vụ của bạn!

Ứng dụng giúp công nhân lao động và chủ doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra các điều kiện làm việc trong ngành lao động của mình – ví dụ: Lương, giờ làm việc hoặc các quy định nghỉ phép. Nội dung của các điều kiện lao động trong ứng dụng dựa theo thỏa ước lao động của từng ngành trên cơ sở các cuộc đàm phán của Liên Đoàn Công Nghiệp với các tổ chức tổ chức của các chủ doanh nghiệp.

Ứng dụng là phiên bản đa ngôn ngữ giúp đơn giản hóa trong giao tiếp khi người lao động và chủ doanh nghiệp không dùng chung một ngôn ngữ.

Ứng dụng có tính năng dưới nghiều ngôn ngữ: tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Ukraina, tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Estonia, tiếng Rumani và tiếng Việt Nam.

Thông tin về điều kiện làm việc của từng ngành cụ thể bằng các ngôn ngữ sau:

  • Ngành nông nghiệp → tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Ukraina, tiếng Nga
  • Ngành làm vườn → tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Ukraina, tiếng Nga, tếng Việt Nam
  • Ngành lâm nghiệp → tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Ukraina, tiếng Nga
  • Ngành ươm cây → tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Ukraina, tiếng Nga
  • Ngành công nghệ kỹ thuật → tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Ukraina, tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Estonia, tiếng Rumani

Nếu bạn đã tải ứng dụng trước khi được cập nhật, bạn sẽ phải cập nhật lại ứng dụng. Kiểm tra yêu cầu cập nhật ở kho phân phối ứng dụng.

Tham khảo các nội dung chính quan trọng không cần kết nối mạng di động. Các nội dung quan trọng chính của ứng dụng đều được hiển thị ngay cả khi không kết nối mạng di động. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về đời sống làm việc và sinh sống tại Phần lan qua các đường liên kết. Để có thể mở các đường liên kết cần có mạng di động (internet).

Đáng tin cậy, miễn phí, không yêu cầu xác nhận danh tính. Ứng dụng Hermes được sử dụng miễn phí. Ứng dụng không thu thập bất cứ thông tin cá nhân của người sử dụng. Người sử dụng dưới hình thức ẩn danh.

Hãy tải ứng dụng Hermes của Liên Đoàn Công Nghiệp!