06_Teknologiindustrins kollektivavtalsuppgörelse 1.11.2016–31.10.2017 PDF

06_Teknologiindustrins kollektivavtalsuppgörelse 1.11.2016–31.10.2017 PDF