Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Täynnä

Esittely / Presentation

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 oppituntia) tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Tietojen ja taitojen omaksuminen varmistetaan teoriakokeella ja fyysisellä näyttökokeella.

Kohderyhmä: ammattiosaston aktiivit

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Aktiivit

Sisältö / Innehåll

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija
— osaa selittää järjestyksenvalvojan tehtävän merkityksen
— osaa soveltaa oppimaansa käytännön työssä
— osaa toimia opitun mukaisesti voimankäyttötilanteissa
— osaa soveltaa lainsäädäntökehystä omassa toiminnassa
— osaa muuttaa teorian käytännöksi kriisitilanteissa
Kurssin hyväksytysti suorittanut saa todistuksen, jolla hän voi hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia. Kortin hinta on 48 euroa (vuonna 2021), jonka maksaa ammattiosasto tai jäsen itse.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 2,5 opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja: [email protected]