Järjestäjä 1

Järjestäjä 2 14.-18.10.

Esittely / Presentation

Järjestäminen on jäsenistön yhteishengen ja yhteisvoiman löytämistä yhteisten asioiden parantamiseksi. Se on liiton ja ammattiosaston perustarkoituksen toteuttamista. Järjestämistyön perusidea on se, että työntekijöitä autetaan järjestäytymään ja käyttämään perusoikeuksiaan tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Järjestäjä 1 ja 2-kurssit muodostavat kokonaisuuden, joka antaa valmiudet toimia järjestäjänä ja toteuttaa järjestämiskampanjoita. Järjestäjän kolmen kuukauden harjoittelu sisältää lisäksi kenttätyötä oman alueen järjestämistiimissä.
Huom. Järjestäjäkurssin 1 ja 2 osaan haetaan yhdellä hakemuksella.

Kohderyhmä: luottamushenkilöt, jotka haluavat kehittää yhdessä tekemisen taitoja sekä aktiivit, joilla on halu ja tarve oppia järjestämisen ja kampanjoinnin perustaitoja.

Kurssit kuuluvat järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat, Aktiivit

Sisältö / Innehåll

• Järjestäjä 1: Perehdytään liiton rooliin työpaikalla sekä harjoitellaan keskustelutaitoja.
• Järjestäjä 2: Syvennytään siihen, miten työpaikalle luodaan yhteistoimintaan ja edunvalvontaan kykenevä liitto-organisaatio.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]

Teollisuusliitto