Kristiinanseudun teollisuustyöntekijät / Kristinestadsnejdens Industriarbetare 825

Osaston syyskokous 29.10. kello 13
Lålbyn ABC-aseman kokoustilassa.
Sääntömääräisia asioita sekä liittokokusvalmistelut.
Avdelningen håller höstmöte 29.10 kl. 13
på Lålby ABC:s mötesrum.
Stadgeenliga ärenden samt kongressförberedelser.
Tervetuloa! Välkomna!