Kristiinanseudun Teollisuustyöntekijät/ Kristinestadsnejdens Industriarbetare 825

Ammattiosaston kevätkokous lauantaina 24.4. kello 13
hybridikokouksena Google Meet -sovelluksella.
Jos haluat osallistua etäkokoukseen, ilmoittaudu viimeistään 14.4.
sähköpostitse: f[email protected].
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Avdelningens vårmöte 24.4 kl. 13
som hybridmöte (Google Meet).
Om du vill delta i distansmötet anmäl dig senast 14.4.
via e-post: [email protected]
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.