Kristiinanseudun Teollisuustyöntekijät/ Kristinestadsnejdens Industriarbetare 825

Kokous pidetään 21.9. klo 16.30 Lålby abc:llä. Kokouksessa käsitellään ammattiosaston sääntöjen 2. pykälän muutos.
Tervetuloa!
Mötet hålls på Lålby abc kl. 16:30. På mötet behandlas stadgeändringar.
Välkommen!