Pihlavan Puutyöväen ao 749

Pihlavan Puutyöväen ammattiosaston ry:n
kevätkokous lauantaina 24.4.2021 kello 12
Westas Pihlavan sahan ruokalan väljissä tiloissa,
Ahlströmintie 50.
Kokouksessa käsitellään viime vuodelta
– vuosikertomus
– tilinpäätös
– tarkastuskertomus
sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Paikalla käsidesitarjoilu.
Jäsenet tervetuloa!