Vasa Svenska Metallarbetarfackavdelning 174

Avdelningen håller höstmöte 17.11 kl. 18.00
på Restaurang Faros (båten).
Stadgeenliga ärenden.
Matservering efter mötet
Alla välkommna!