Vasa Svenska Metallarbetarfackavdelning 174

Fackavdelningens vårmöte 6.4 kl.  18
på Pizzeria Niska i Vasa.
Stadgeenliga ärenden.
Alla som deltar får en gåva.
Välkomna!