Vasa Svenska Metallarbetarfackavdelning 174

Fackavdelningens kandidatnomineringsmöte 15.9. kl. 18,
Tesses Cafe i Vassor i kabinettet.
Traktering.
Vid frågor kontakta Tommy 050 408 4270.