Vasa Svenska Metallarbetarfackavdelning 174

Fackavdelningens vårmöte 27.3 kl 18
skjuts upp pga Corona-virus  tills läget har stabiliserats!