Vasa Svenska Metallarbetarfackavdelning 174

Behandling av fackavdelningens modellstadgar. Mötet hålles på ABC Kiitokaari i Vasa kl 18.00. Kaffebjudning