Vasa Svenska Metallarbetarfackavdelning 174

På Tesses Cafe i Vassor kl 17.30
Stadgeenliga ärenden samt traktering efter mötet.
Välkomna!