Micke Porkka

Sydösträ Finlands och Savolax-Karelens regionchef, Sydöstra Finlands regionkontor

Toiminta-alue/yksikkö

Regionverksamhet, Sydöstra Finlands regionkontor