Päivi Kojonen-Salo

Sekreterare för regional verksamhet, Norra Finlands verksamhetsområde

Toiminta-alue/yksikkö

Norra Finland, Regionverksamhet