Riitta Koskinen

Avtalsexpert, medie- och tryckeribranschens arbetstagare

Toiminta-alue/yksikkö

Specialbranschernas sektor