Forssan Lasivillatyöntekijäin ao 489

Osaston kevätkokous perjantaina 28.4. kello 18 – 19
Pikku Pristinan kabinetissa.
Käsitellään säännöissä ilmoitetut asiat.
Lopuksi ruokailu.
Tervetuloa!