Kysymyksiä ja vastauksia tukilakosta 15.3.

Miksi työtaistelutoimia tarvitaan?

  • Hallituksen työelämäheikennykset ovat tällä hetkellä suurin edunvalvonnallinen uhka järjestäytyneille työntekijöille. Hallituksen toimet heikentävät työntekijöiden oikeuksia, etuuksia ja työehtoja. Hallitusohjelma on toteutuessaan rajumpi kuin Sipilän hallituksen läpi ajama kiky-paketti.
  • Haluamme, että hallitus peruu yksipuolisesti työntekijöihin vaikuttavat työelämäheikennykset, joilla ei ole todellisia työllisyysvaikutuksia.
  • Meillä on painava syy toimia työelämäheikennysten torjumiseksi osallistumalla poliittiseen lakkoon.

1. Keitä lakko koskee?

Lakko koskee erikseen valikoituja työpaikkoja. Katso lakon piirissä olevat lakkotoimipaikat tästä.

Lakon piirissä ovat kaikki työpaikalla sovellettavan, Teollisuusliiton neuvotteleman työehtosopimuksen mukaiset työt.

Lakko koskee kaikkia töitä katsomatta työntekijän tehtävää tai sitä, onko henkilö Teollisuusliiton jäsen vai ei.

Huom! Työtaistelutoimet koskevat myös muiden yritysten palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka työskentelevät yrityksissä edellä mainittujen työehtosopimusten soveltamisalan mukaisissa tehtävissä, esimerkiksi vuokratyöntekijöinä.

2. Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Lakon piirissä ovat kaikki perjantaina 15.3. kello 00.00 ja kello 23.59 välisenä aikana alkavat vuorolistan mukaiset työvuorot.

Jos työvuoro on alkanut edellisen vuorokauden puolella, mutta jatkuu lakkovuorokauden puolelle, tehdään kyseinen työvuoro loppuun.

Jos työvuoro alkaa lakkovuorokausien aikana, kyseistä työvuoroa ei aloiteta eikä tehdä. Töihin mennään vasta lakkovuorokausien jälkeen seuraavan vuorokauden puolella alkavaan työvuoroon.

Lakon aikana työpaikan tuotanto pysähtyy. Jos prosessi vaatii alasajoa, se tehdään ennen lakon alkamista ja palautetaan takaisin lakon päättymisen jälkeen.

3. Ovatko lakot laillisia?

Kyllä ovat. Poliittinen lakko on laillinen lakko, jonka ensisijaiset tavoitteet eivät liity työehtoihin, vaan työtaistelulla ajetaan poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä.

Työrauhavelvollisuus ei koske poliittisia työtaisteluja, vaan niitä voi demokraattisessa yhteiskunnassa järjestää vapaasti.

Työtaisteluoikeus on perusoikeus.

4. Tarvitseeko työntekijän ilmoittaa, onko lakossa?

Teollisuusliitto on ilmoittanut lakosta lain määrittelemällä tavalla, eikä työntekijän tarvitse erikseen ilmoittaa työnantajalle lakkoon osallistumisesta. Kenenkään ei myöskään tarvitse etukäteen ”leimata itseään lakkoon”, vaikka työnantaja niin vaatisi. Työnantajalle ei kuulu se, kuka on Teollisuusliiton jäsen ja kuka ei. Työnantajan kysymyksiin liiton jäsenyydestä ei tarvitse vastata. Työtaisteluoikeus on työntekijän perusoikeus. Työnantaja ei voi estää työntekijän osallistumista lakkoon esimerkiksi estämällä työntekijöitä poistumasta, kiristämällä jollakin tavoin tai uhkailemalla lakkoon osallistuvia rangaistuksilla.

Työnantaja voi/saa kysyä lakon päätyttyä palkanmaksun perusteeksi, että olitko työssä. Vastaukseksi riittää, että olin poissa työstä. Jos työaikakirjauksista selviää, että ei ole ollut työssä, niin kysymystä on turha esittää.

5. Voiko työnantaja irtisanoa lakkoon osallistumisen takia?

Ei voi. Kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia. Teollisuusliitto on ammattiyhdistys.

6. Mitä jos työnantaja määrää töihin lakosta huolimatta?

Lakko on laillinen toimenpide, johon työnantajat eivät voi puuttua esimerkiksi yrittämällä estää työntekijöitä poistumasta työpaikoiltaan tai asettamalla sanktioita. Myös luottamushenkilöt osallistuvat lakkoon.

Mikäli työnantaja yrittää estää oikeuttasi osallistua lakkoon, ota yhteyttä Teollisuusliiton työsuhdeneuvontaan arkisin kello 8.30–15, puhelinnumero on 020 690 447 tai sähköpostitse [email protected].

7. Mitä rajoja lakolle on asetettu?

Lakon ulkopuolelle jäävät seuraavat työt: ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävä työ, vakavien ympäristöuhkien ehkäisemiseksi tehtävä työ, yritysten työterveysasemilla tehtävä työ, tehdaspalokunnissa tehtävä työ sekä hätätyö.

Teollisuusliiton keskuslakkotoimikunta on määritellyt lakkorajat ja ilmoittanut lakossa olevien toimipaikkojen pääluottamusmiehille lakkorajoista. Pääluottamusmies sopii työnantajan kanssa lakon ulkopuolelle mahdollisesti jäävistä töistä määritettyjen lakkorajojen mukaisesti.

Poikkeusluvan lakkorajoihin voi antaa ainoastaan Teollisuusliiton keskuslakkotoimikunta. Poikkeuslupaa hakee työnantaja sähköpostitse [email protected]. Lue lisää täältä.

8. Maksetaanko lakosta lakkoavustus?

Kyllä. Teollisuusliiton järjestämistä poliittisista työnseisauksista maksettavat avustukset ovat:

Lakkoavustus on 100 euroa,  josta 16 euroa on verotonta. Loppuosasta peritään veroa verohallinnon ohjeen mukaisesti; 8 tunnin työvuoroista 40 % ja 10 tunnin sekä 12 tunnin työvuoroista 45 %. Nämä tilitetään suoraan verottajalle.

Jäsenelle maksettava osuus

  • 8 tunnin työvuorolta on 66,40 euroa
  • 10 tunnin työvuorolta on 75,95 euroa
  • 12 tunnin työvuorolta on 89,70 euroa.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa.

Lakkoavustukseen ovat oikeutettuja henkilöt, jotka ovat liittyneet Teollisuusliiton ammattiosaston jäseneksi neljä vuorokautta ennen työnseisauksen alkamista.

9. Miten haen lakkoavustusta?

Lakkoavustusta haetaan Teollisuusliiton verkkosivujen eAsioinnin kautta. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Voit hakea lakkoavustusta oheisen taulukon aikataulun mukaisesti. Maksatusaika on noin viikko hakemuksen jättämisestä.

Lakkopäivät Oltava liittynyt jäseneksi tähän mennessä Lakkoavustus haettavissa alkaen Lakkoavustus haettava tähän mennessä
15.3.2024 su 10.3.2024 ma 18.3.2024 su 14.4.2024

Mikäli sisäänkirjautumisen jälkeen et näe painiketta ”Lakkoavustus”, tarkista, että olet merkinnyt toimipaikkasi eAsioinnissa oleviin omiin tietoihisi. Mikäli tämän jälkeenkään et löydä painiketta ”Lakkoavustus”, ota yhteyttä sähköpostilla [email protected].

Huom! Lakkoavustusta voi hakea vain Teollisuusliiton verkkosivujen eAsioinnin kautta. Sitä ei voi hakea A-kassan verkkosivujen eAsioinnin kautta.

10. Mistä saan lisätietoa lakosta?

Lakkoon liittyvistä asioista saat lisätietoa luottamusmieheltäsi, liiton työsuhdeneuvonnasta puhelinnumerosta 020 690 447 arkisin kello 8.30–15 sekä sähköpostitse [email protected].