Frågor och svar om stödstrejk 15.3

Varför motsätter sig facket regeringsprogrammet?

  • Samtliga försämringar och nedskärningar i regeringsprogrammet slår mot en och samma grupp: arbetstagarna.
  • Besluten motiveras med statsekonomin trots att höginkomsttagarnas beskattning sjunker rejält. En tia i månaden för en kock och 1 000 euro per år för en VD.
  • Regeringen gå först in för att begränsa strejkrätten. Målet är att förhindra arbetstagarnas protester mot nedskärningarna och försämringarna.
  • Regeringen genomför näringslivets intressegruppers mål som sådana. Arbetstagarnas mål beaktades inte alls.
  • Om paketet går igenom i sin helhet är det frågan en betydligt hårdare helhet än ”kiky”. Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet och löneutbetalningen i förändringssituationer.

1. Vem berörs av strejken?

Strejken gäller arbetsplatser som valts ut separat. Se de verksamhetsställen som omfattas av strejken 15.3 här.

Strejken omfattar allt arbete som utförs på arbetsplatsen och som omfattas av ett kollektivavtal som Industrifacket förhandlat fram.

Strejken gäller alla arbeten oavsett arbetstagarens uppgift eller om personen är medlem i Industrifacket eller inte.

Obs! Stridsåtgärderna gäller också arbetstagare som är anställda av andra företag och som arbetar i företagen i uppgifter som ingår i de ovan nämnda kollektivavtalens tillämpningsområde, till exempel som hyrd arbetskraft.

2. När börjar och slutar strejken?

Strejken 15.3 omfattar alla arbetsskift enligt arbetsskiftsförteckningen som börjar mellan klockan 00.00 och klockan 23.59 på fredagen den 15.3.

Om ett arbetsskift har påbörjats föregående dag men fortsätter fram till strejkdygnets sida, görs det aktuella skiftet ända till slut.

Om ett skift börjar under strejkdygnen ska det aktuella skiftet inte påbörjas och inte heller utföras. Vi går till jobbet först till det skift som börjar under det nästa dygnet som följer på strejkdygnen.

Under strejken stannar produktionen på arbetsplatsen. Om processen kräver nedkörning utförs den innan strejken börjar, och uppstarten görs efter strejkens slut.

3. Är strejkerna lagliga?

Ja. En politisk strejk är en laglig strejk vars primära mål inte gäller arbetsvillkoren utan syftar till att uppnå politiska eller samhälleliga mål.

Arbetsfredsförpliktelsen gäller inte politiska stridsåtgärder, som kan organiseras fritt i ett demokratiskt samhälle.

Rätten till stridsåtgärder är en grundläggande rättighet.

4. Måste en anställd meddela om hen är i strejk?

Industrifacket har meddelat om strejken på det sätt som lagen förutsätter. En anställd måste inte meddela om deltagande i strejken. Ingen är heller förpliktigad att ”stämpla sig i strejk” även om arbetsgivaren kräver det. Vem som är medlem i Industrifacket och vem som inte är det är en fråga som inte angå arbetsgivaren. Det finns ingen skyldighet att svara på frågor som gäller medlemskap i facket. Rätten till stridsåtgärder är en grundläggande rättighet. Arbetsgivaren kan inte förhindra en anställd att delta i en strejk till exempel genom att försöka hindra personen från att lämna arbetsplatsen eller genom utpressning eller genom att hota med konsekvenser för dem som deltar i en strejk.

Arbetsgivaren kan/får efter avslutad strejk fråga om du var på jobb. Detta som grund för löneutbetalning. Till den frågan räcker det med att du svarar att du varit frånvarande från jobbet.  Om det ur arbetstidssystemet kommer fram att du inte varit på jobb så är det fullständigt onödigt av arbetsgivare att ställa frågan.

5. Kan en arbetsgivare säga upp arbetstagare på grund av deltagandet?

Nej. När stridsåtgärden verkställs av en fackförening har arbetsgivaren inte rätt att säga upp eller häva ett anställningsavtal på grund av deltagande i en stridsåtgärd. Industrifacket är en fackförening.

6. Vad händer om arbetsgivaren ger mig order att arbeta trots strejken?

En strejk är en laglig åtgärd som arbetsgivare inte kan ingripa i till exempel genom att försöka hindra arbetstagare från att lämna sina arbetsplatser eller genom att införa sanktioner. Även de förtroendevalda deltar i strejken.

Om din arbetsgivare försöker förvägra din rätt att deltaga i strejken, kontakta Industrifackets anställningsrådgivning vardagar kl. 8.30–15 per telefon 020 690 447 eller e-post [email protected].

7. Vilka begränsningar har strejken?

Följande arbeten blir utanför strejken: arbete för att trygga människors liv och hälsa, arbete för att förebygga allvarliga miljöhot, arbete på företagshälsovårdsstationer, arbete inom fabriksbrandkårer och nödarbete.

Industrifackets centralstrejkkommitté har fastställt strejkgränserna och informerat huvudförtroendemännen på de verksamhetsställen som deltar i strejken om strejkgränserna. Huvudförtroendemannen kommer överens med arbetsgivaren om de arbeten som kan lämnas utanför strejken i enlighet med de fastställda strejkgränserna.

Undantag från strejkgränserna kan endast beviljas av Industrifackets centralstrejkkommitté. Arbetsgivaren ansöker om undantag via e-post [email protected]. Läs mer (på finska).

8. Betalas strejkunderstöd för strejken?

Ja. För politiska arbetsnedläggelser som Industrifacket ordnar betalas följande stöd:

Strejkbidraget är 100 euro. 16 euro av strejkbidraget är skattefri inkomst. För den resterande delen uppbärs i enlighet med skattemyndighetens anvisningar 40 % för ett arbetsskift på 8 timmar och 45 % för arbetsskift på 10 och 12 timmar. Skattemyndigheten drar av direkt sin andel av summan.

Medlemmens andel för ett:

  • arbetsskift på 8 timmar 66,40 euro
  • arbetsskift på 10 timmar 75,95 euro
  • arbetsskift på 12 timmar 89,70 euro

Skattekort behöver inte lämnas in.

Rätt till strejkunderstöd har personer som gått med i en fackavdelning i Industrifacket fyra dygn före arbetsnedläggelsens början.

9. Hur söker jag strejkunderstöd?

Strejkunderstöd söks i E-tjänsten på Industrifackets webbplats. Logga in i tjänsten med dina personliga webbankskoder.

Du kan ansöka om strejkunderstöd enligt tidschemat i tabellen nedan. Utbetalningstiden är cirka en vecka från det att ansökan lämnats in.

Strejkdagar Måste ha blivit medlem senast på detta datum Strejkunderstöd kan sökas från Strejkunderstöd ska sökas senast
15.3.2024 sö 10.3.2024 må 18.3.2024 sö 14.4.2024

Om du inte ser knappen ”Strejkunderstöd” efter att du har loggat in, kontrollera att du har angett ditt verksamhetsställe i dina personuppgifter i E-tjänsten. Om du fortfarande inte hittar knappen ”Strejkunderstöd”, kontakta [email protected] via e-post.

Obs! Strejkunderstöd kan endast sökas via E-tjänsten på Industrifackets webbplats. Det är inte möjligt att söka understöd via e-tjänsten på A-kassans webbplats.

10. Var får jag mer information om strejken?

Mer information om strejken får du av din förtroendeman och från förbundets anställningsrådgivning på numret 020 690 447 vardagar kl. 8.30–15 och per e-post [email protected].