Strejker 11-24.3., 25-31.3. och 1-7.4.

Varför motsätter sig facket regeringsprogrammet?

  • Samtliga försämringar och nedskärningar i regeringsprogrammet slår mot en och samma grupp: arbetstagarna.
  • Besluten motiveras med statsekonomin trots att höginkomsttagarnas beskattning sjunker rejält. En tia i månaden för en kock och 1 000 euro per år för en VD.
  • Regeringen går först in för att begränsa strejkrätten. Målet är att förhindra arbetstagarnas protester mot nedskärningarna och försämringarna.
  • Regeringen genomför näringslivets intressegruppers mål som sådana. Arbetstagarnas mål beaktades inte alls.
  • Om paketet går igenom i sin helhet är det frågan en betydligt hårdare helhet än konkurrenskraftsavtalet eller ”kiky”. Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet och löneutbetalningen i förändringssituationer.

1. Vem berörs av strejken?

Strejken omfattar följande utvalda verksamhetsställen: Neste – Kemi terminal, Neste – Karleby terminal, Neste – hamnen i Nådendal, Neste – terminalen i Nådendal, Neste – hamnen i Borgå, Neste – terminalen i Borgå, Okmetic – Vanda, Outokumpu Chrome – Torneå, Outokumpu Stainless – Torneå, SSAB Europe – Brahestad, SSAB Europe – Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta.

Strejken omfattar allt arbete som utförs på arbetsplatsen och som omfattas av ett kollektivavtal som Industrifacket förhandlat fram.

Strejken gäller alla arbeten oavsett arbetstagarens uppgift eller om personen är medlem i Industrifacket eller inte.

Obs! Stridsåtgärderna gäller också arbetstagare som är anställda av andra företag och som arbetar i företagen i uppgifter som ingår i de ovan nämnda kollektivavtalens tillämpningsområde, till exempel som hyrd arbetskraft.

2. När börjar och slutar strejken?

Strejken 11.3-7.4. omfattar alla arbetsskift enligt arbetsskiftsförteckningen som börjar mellan mondagen den 11.3 klockan 00.00 och söndagen den 7.4 klockan 23.59.

Om ett arbetsskift har påbörjats föregående dag men fortsätter fram till strejkdygnets sida, görs det aktuella skiftet ända till slut.

Om ett skift börjar under strejkdygnen ska det aktuella skiftet inte påbörjas och inte heller utföras. Vi går till jobbet först till det skift som börjar under det nästa dygnet som följer på strejkdygnen.

Under strejken stannar produktionen på arbetsplatsen. Om processen kräver nedkörning utförs den innan strejken börjar, och uppstarten görs efter strejkens slut.

3. Är strejkerna lagliga?

Ja. En politisk strejk är en laglig strejk vars primära mål inte gäller arbetsvillkoren utan syftar till att uppnå politiska eller samhälleliga mål.

Arbetsfredsförpliktelsen gäller inte politiska stridsåtgärder, som kan organiseras fritt i ett demokratiskt samhälle.

Rätten till stridsåtgärder är en grundläggande rättighet.

4. Måste en anställd meddela om hen är i strejk?

Industrifacket har meddelat om strejken på det sätt som lagen förutsätter. En anställd måste inte meddela om deltagande i strejken. Ingen är heller förpliktigad att ”stämpla sig i strejk” även om arbetsgivaren kräver det. Vem som är medlem i Industrifacket och vem som inte är det är en fråga som inte angå arbetsgivaren. Det finns ingen skyldighet att svara på frågor som gäller medlemskap i facket. Rätten till stridsåtgärder är en grundläggande rättighet. Arbetsgivaren kan inte förhindra en anställd att delta i en strejk till exempel genom att försöka hindra personen från att lämna arbetsplatsen eller genom utpressning eller genom att hota med konsekvenser för dem som deltar i en strejk.

Arbetsgivaren kan/får efter avslutad strejk fråga om du var på jobb. Detta som grund för löneutbetalning. Till den frågan räcker det med att du svarar att du varit frånvarande från jobbet.  Om det ur arbetstidssystemet kommer fram att du inte varit på jobb så är det fullständigt onödigt av arbetsgivare att ställa frågan.

5. Kan en arbetsgivare säga upp arbetstagare på grund av deltagandet?

Nej. När stridsåtgärden verkställs av en fackförening har arbetsgivaren inte rätt att säga upp eller häva ett anställningsavtal på grund av deltagande i en stridsåtgärd. Industrifacket är en fackförening.

6. Vad händer om arbetsgivaren ger mig order att arbeta trots strejken?

En strejk är en laglig åtgärd som arbetsgivare inte kan ingripa i till exempel genom att försöka hindra arbetstagare från att lämna sina arbetsplatser eller genom att införa sanktioner. Även de förtroendevalda deltar i strejken.

Om din arbetsgivare försöker förvägra din rätt att deltaga i strejken, kontakta Industrifackets anställningsrådgivning vardagar kl. 8.30–15 per telefon 020 690 447 eller e-post [email protected].

7. Vilka begränsningar har strejken?

Strejken omfattar inte arbete som är nödvändigt för att trygga maskinsäkerhet, liv, hälsa och miljö samt skyddsarbete. Huvudförtroendemannen på arbetsplatsen kan inte avtala om andra strejkgränser än sådana som berör dessa situationer.

Undantag från strejkgränserna kan endast beviljas av Industrifackets centralstrejkkommitté. Arbetsgivaren ansöker om undantag via e-post [email protected]. Läs mer (på finska).

8. Betalas strejkunderstöd för strejken?

Ja. Industrifackets styrelse har fattat ett beslut om att de som deltar i sjätte vågen av strategiska #VägandeSkäl-strejker beviljas 166 euro per strejkdag i strejkbidrag. Bidraget betalas för sju dagar per vecka.

Den skattefria andelen av strejkbidraget är 16 euro. För den resterarande delen uppbärs i enlighet med skattemyndigheternas rekommendationer 45 %. Skattemyndigheten drar av det direkt.

Medlemmen får 98,50 euro per strejkdag i handen.

Medlemmar behöver inte skicka in sitt skattekort.

9. Hur söker jag strejkunderstöd?

Strejkunderstöd söks i E-tjänsten på Industrifackets webbplats. Logga in i tjänsten med dina personliga webbankskoder.

Strejkunderstöd för strejken 11.3.–7.4. kan sökas i perioder på en vecka i taget.

Strejkdagar Måste ha blivit medlem senast på detta datum Strejkunderstöd kan sökas från Strejkunderstöd ska sökas senast
11–17.3.2024 ons 6.3.2024 må 18.3.2024 sö 14.4.2024
18–24.3.2024 ons 6.3.2024 må 18.3.2024 sö 14.4.2024
25–31.3.2024 ons 20.3.2024 må 1.4.2024 sö 14.4.2024
1-7.4. ons 27.3.2024 må 8.4.2024 sö 28.4.2024

Utbetalningstiden är cirka en vecka från det att ansökan lämnats in.

Om du inte ser knappen ”Strejkunderstöd” efter att du har loggat in, kontrollera att du har angett ditt verksamhetsställe i dina personuppgifter i E-tjänsten. Om du fortfarande inte hittar knappen ”Strejkunderstöd”, kontakta [email protected] via e-post.

Obs! Strejkunderstöd kan endast sökas via E-tjänsten på Industrifackets webbplats. Det är inte möjligt att söka understöd via e-tjänsten på A-kassans webbplats.

10. Var får jag mer information om strejken?

Mer information om strejken får du av din förtroendeman och från förbundets anställningsrådgivning på numret 020 690 447 vardagar kl. 8.30–15 och per e-post [email protected].