Lakot 11.–24.3., 25.-31.3. ja 1.-7.4.

Miksi työtaistelutoimia tarvitaan?

  • Hallituksen työelämäheikennykset ovat tällä hetkellä suurin edunvalvonnallinen uhka järjestäytyneille työntekijöille. Hallituksen toimet heikentävät työntekijöiden oikeuksia, etuuksia ja työehtoja. Hallitusohjelma on toteutuessaan rajumpi kuin Sipilän hallituksen läpi ajama kiky-paketti.
  • Haluamme, että hallitus peruu yksipuolisesti työntekijöihin vaikuttavat työelämäheikennykset, joilla ei ole todellisia työllisyysvaikutuksia.
  • Meillä on painava syy toimia työelämäheikennysten torjumiseksi osallistumalla poliittiseen lakkoon.

1. Keitä lakko koskee?

Lakko koskee erikseen valikoituja työpaikkoja. Lakon piirissä olevat lakkotoimipaikat ovat: Neste – Kemin terminaali, Neste – Kokkolan terminaali, Neste – Naantalin satama, Neste – Naantalin jakeluterminaali, Neste – Porvoon satama, Neste – Porvoon jakeluterminaali, Okmetic – Vantaa, Outokumpu Chrome – Tornion tehdas, Outokumpu Stainless – Tornio, SSAB Europe – Raahe, SSAB Europe – Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta.

Lakon piirissä ovat kaikki työpaikalla sovellettavan, Teollisuusliiton neuvotteleman työehtosopimuksen mukaiset työt.

Lakko koskee kaikkia töitä katsomatta työntekijän tehtävää tai sitä, onko henkilö Teollisuusliiton jäsen vai ei.

Huom! Työtaistelutoimet koskevat myös muiden yritysten palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka työskentelevät yrityksissä edellä mainittujen työehtosopimusten soveltamisalan mukaisissa tehtävissä, esimerkiksi vuokratyöntekijöinä.

2. Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Lakon piirissä ovat kaikki 11.3.–7.4.2024 kello 00.00 ja kello 23.59 välisenä aikana alkavat vuorolistan mukaiset työvuorot.

Jos työvuoro on alkanut edellisen vuorokauden puolella, mutta jatkuu lakkovuorokauden puolelle, tehdään kyseinen työvuoro loppuun.

Jos työvuoro alkaa lakkovuorokausien aikana, kyseistä työvuoroa ei aloiteta eikä tehdä. Töihin mennään vasta lakkovuorokausien jälkeen seuraavan vuorokauden puolella alkavaan työvuoroon.

Lakon aikana työpaikan tuotanto pysähtyy. Jos prosessi vaatii alasajoa, se tehdään ennen lakon alkamista ja palautetaan takaisin lakon päättymisen jälkeen.

3. Ovatko lakot laillisia?

Kyllä ovat. Poliittinen lakko on laillinen lakko, jonka ensisijaiset tavoitteet eivät liity työehtoihin, vaan työtaistelulla ajetaan poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä.

Työrauhavelvollisuus ei koske poliittisia työtaisteluja, vaan niitä voi demokraattisessa yhteiskunnassa järjestää vapaasti.

Työtaisteluoikeus on perusoikeus.

4. Tarvitseeko työntekijän ilmoittaa, onko lakossa?

Teollisuusliitto on ilmoittanut lakosta lain määrittelemällä tavalla, eikä työntekijän tarvitse erikseen ilmoittaa työnantajalle lakkoon osallistumisesta. Kenenkään ei myöskään tarvitse etukäteen ”leimata itseään lakkoon”, vaikka työnantaja niin vaatisi. Työnantajalle ei kuulu se, kuka on Teollisuusliiton jäsen ja kuka ei. Työnantajan kysymyksiin liiton jäsenyydestä ei tarvitse vastata. Työtaisteluoikeus on työntekijän perusoikeus. Työnantaja ei voi estää työntekijän osallistumista lakkoon esimerkiksi estämällä työntekijöitä poistumasta, kiristämällä jollakin tavoin tai uhkailemalla lakkoon osallistuvia rangaistuksilla.

Työnantaja voi/saa kysyä lakon päätyttyä palkanmaksun perusteeksi, että olitko työssä. Vastaukseksi riittää, että olin poissa työstä. Jos työaikakirjauksista selviää, että ei ole ollut työssä, kysymystä on turha esittää.

5. Voiko työnantaja irtisanoa lakkoon osallistumisen takia?

Ei voi. Kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia. Teollisuusliitto on ammattiyhdistys.

6. Mitä jos työnantaja määrää töihin lakosta huolimatta?

Lakko on laillinen toimenpide, johon työnantajat eivät voi puuttua esimerkiksi yrittämällä estää työntekijöitä poistumasta työpaikoiltaan tai asettamalla sanktioita. Myös luottamushenkilöt osallistuvat lakkoon.

Mikäli työnantaja yrittää estää oikeuttasi osallistua lakkoon, ota yhteyttä Teollisuusliiton työsuhdeneuvontaan arkisin kello 8.30–15, puhelinnumero on 020 690 447 tai sähköpostitse [email protected].

7. Mitä rajoja lakolle on asetettu?

Lakon ulkopuolelle rajataan työt, jotka ovat välttämättömiä laiteturvallisuuden, hengen, terveyden ja ympäristön kannalta sekä suojelutyöt. Työpaikan pääluottamusmies ei voi sopia muita lakkorajoja kuin edellä mainittuihin tilanteisiin.  

Poikkeusluvan lakkorajoihin voi antaa ainoastaan Teollisuusliiton keskuslakkotoimikunta. Poikkeuslupaa hakee työnantaja sähköpostitse [email protected]. Lue lisää täältä.

8. Maksetaanko lakosta lakkoavustus?

Kyllä. Teollisuusliiton hallitus on päättänyt #PainavaSyy-kutosvaiheen strategisten lakkojen lakkoavustukseksi 166 euroa lakkopäivältä ja korvausta maksetaan seitsemältä päivältä viikossa.

16 euroa lakkoavustuksesta on verotonta. Loppuosasta peritään veroa verohallinnon ohjeen mukaisesti 45 %. Tämä tilitetään suoraan verottajalle.

Jäsenelle maksettava osuus on 98,50 euroa lakkopäivältä.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa.

9. Miten haen lakkoavustusta?

Lakkoavustusta haetaan Teollisuusliiton verkkosivujen eAsioinnin kautta. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Lakosta 11.3.–7.4.2024. voi hakea lakkoavustusta viikon jaksoissa.

Lakkopäivät Oltava liittynyt jäseneksi tähän mennessä Lakkoavustus haettavissa alkaen Lakkoavustus haettava tähän mennessä
11.–17.3.2024 ke 6.3.2024 ma 18.3.2024 su 14.4.2024
18.–24.3.2024 ke 6.3.2024 ma 25.3.2024 su 14.4.2024
25.–31.3.2024 ke 20.3.2024 ma 1.4.2024 su 14.4.2024
1.-7.4.2024 ke 27.3.2024 ma 8.4.2024 su 28.4.2024

Maksatusaika on noin viikko hakemuksen jättämisestä.

Mikäli sisäänkirjautumisen jälkeen et näe painiketta ”Lakkoavustus”, tarkista, että olet merkinnyt toimipaikkasi eAsioinnissa oleviin omiin tietoihisi. Mikäli tämän jälkeenkään et löydä painiketta ”Lakkoavustus”, ota yhteyttä sähköpostilla [email protected].

Huom! Lakkoavustusta voi hakea vain Teollisuusliiton verkkosivujen eAsioinnin kautta. Sitä ei voi hakea A-kassan verkkosivujen eAsioinnin kautta.

10. Mistä saan lisätietoa lakosta?

Lakkoon liittyvistä asioista saat lisätietoa luottamusmieheltäsi, liiton työsuhdeneuvonnasta puhelinnumerosta 020 690 447 arkisin kello 8.30–15 sekä sähköpostitse [email protected].