Helsingin metallityöväen ao 5

Helsingin metallityöväen ammattiosasto ry:n
ehdokkaidenasettelukokous
tiistaina 9.11.2021 kello 17 ammattiosaston toimistossa,
Saariniemenkatu 4, 00530 Helsinki.
Kokouksessa esillä olevat asiat:
– Esitetään syyskokoukselle hallituksen toimikauden pituus sekä
hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.
– Asetetaan ehdokkaat ammattiosaston puheenjohtajaksi ja
hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi sekä varajäseniksi.
– Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Kahvi- ja voileipätarjoilu
Tervetuloa jäsenet!
Hallitus