Keminmaan metalli- ja kaivostyöväen ammattiosasto r.y. 213

Ammattiosaston kevätkokous pidetään 25.4. kello 17. alkaen
CafeBarKino:ssa, kabinetti Pirtti (Valtakatu 12, 94100 Kemi).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä
kalenterivuodelta
• luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
• päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen
pitämisestä ennen syyskokousta
• käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat
o Hallituksen täydentäminen yhden varsinaisen (ja
yhden varajäsenen) osalta.

Tervetuloa kevätkokoukseen!