Keminmaan metalli- ja kaivostyöväen ammattiosasto r.y. 213

Keminmaan metalli- ja kaivostyöväen ammattiosasto r.y:n

syyskokou 24.10.2022 kello 17
Ruokapaikka Kasarisa, Tietokatu 3, 94600 Kemi.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• Hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle
toimintasuunnitelma ja talousarvio
• Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut
varsinaiset jäsenet,
sekä varajäsenet (puheenjohtaja sekä 4–20 jäsentä ja sama
määrä varajäseniä)
• Valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille
varahenkilöt
• Päätetään kokouksiin osallistumisesta
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla
• Käsitellään muut syykokousasiat ja syyskokoukselle esitetyt
asiat

Tervetuloa!

Ammattiosaston hallitus