Kokkolan metallurgisentehtaan työväen ammattiosasto ry. Nro. 135 135

Ammattiosaston kevätkokous 22.4. kello 16. Kuparitalolla.

Kokouksessa käsitellään 5§:n 6 kohdan mukaiset asiat.