Kuopion Muovityöntekijät ry 561

Kuopion Muovityöntekijät ry kevätkokous
lauantaina 29.4.2023 kello 13
Kuopion Matkuksessa Juustoportin kabinetissa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. tilinpäätös
sekä toimintakertomus vuodelta 2022 sekä
tulevat tapahtumat 2023.
Tervetuloa!