Loimaan Kirjatyöntekijäin Yhdistys 459

Loimaan Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen
syyskokous perjantaina 12.11.2021 kello 16
Deli Laakeessa, Mettähannankatu 2.
Esillä sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa!