Närpes Industriarbetare r.f 274

Höstmöte 19.11 kl.18.00 på Red & Green.
Stadgeenliga ärenden.
Jari Leppäkangas och Piia Yli-Heikkuri deltar i mötet.
Alla välkommna.
Meddela ditt deltagande till [email protected]