Närpes Industriarbetare r.f 274

Avdelningen håller höstmöte 4.11 kl. 18.00 på Red & Green.
Stadgeenliga ärenden.
Alla välkommna!