Närpes Industriarbetare r.f 274

Närpes Industriarbetare r.f 274 håller vårmöte
fredag 9.4 kl. 18.00 på Högåsen.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Välkommen!