Pedersöre Metallarbetarfackavdelning rf 228

Bästa Pedersöre Metall 228 medlem!
En förmån på 30 € / medlem finns att använda
1.3 – 31.10.2023 vid Uffes Mat & Cafe i Purmo.
Medlemskort ska uppvisas.
Smaklig måltid!
Styrelsen