Seinäjoen seudun Teollisuustyöntekijät Ry 357

Kutsu kevätkokoukseen
Lauantaina 6.4.2023 kello 12. alkaen, ABC Seinäjoen Isoo Antti kokoustilaan.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
• luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
• käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat

Kokouksessa etäosallistumisen mahdollisuus Teamsilla (Linkki lähetetään sähköpostiin)