Seinäjoen seudun Teollisuustyöntekijät ry 357

Ammattioasaton kevätkokous
lauantaina 15.8. kello 13 osaston toimistolla,
Keskustie 28, Peräseinäjoki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
• luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
• päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen
pitämisestä ennen syyskokousta
• käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat

Kokouksen jälkeen ruokailu kaikille kokoukseen osallistuneille.
Lämpimästi tervetuloa!