Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ao 456

Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n ehdokasasettelukokous
maanantaina 14.10. kello 17 yhdistyksen toimistolla, Brahenkatu 7 B 34. Kokouksessa asetetaan ehdokkaat syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja varten yhdistyksen puheenjohtajaksi toimikaudelle 2020 sekä hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2020–2021 ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi.
Tervetuloa kokoukseen!