Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 456

Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n ylimääräinen kokous sekä ehdokkaidenasettelukokous pidetään
maanantaina 9.10. kello 17. yhdistyksen toimistolla, Brahenkatu 7 B 34.

Kokouksessa käsitellään ammattiosaston sääntömuutos sekä asetetaan ehdokkaat yhdistyksen puheenjohtajaksi toimikaudelle 2024 sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2024–2025 ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tervetuloa kokoukseen.

Hallitus