Turun Puuseppäin ammattiosasto 703

Turun Puuseppäin ammattiosasto järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen 15.4 kello 18. osoitteessa Puutarhakatu 40as11, 20100 Turku.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

• esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
• luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
• päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen
pitämisestä ennen syyskokousta
• käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa kevätkokoukseen!