Vasa Svenska Metallarbetar fackavdelning 174

Vårmöte 14.3 kl 18.00 på ABC Kiitokaari (vid motorvägen)
Stadge enliga ärenden.
Taraktering.