Vörå Trä och specialarbetare 777

Vörå Trä och specialarbetare håller vårmöte på Kaffikåppin den 23.4 kl 15:15. Servering.
Välkomna!!

Styrelsen