Vörånejdens Trä- och specialarbetare 777

Välkommen på vårmöte 21.4 kl. 15 på Kaffikåppin.
Stadgeenliga ärenden.
Servering.
Alla med!
Styrelsen