Vörå trä- och specialarbetare 777

Vörå trä- och specialarbetare
håller höstmöte den 28.10 2022 kl. 15.30.
Mötet hålles på Kaffikåppin med servering.
Stadgeenliga ärenden.
Välkommen!

Styrelsen