Vörå trä-och specialarbetare 777

Behandling av stadgeändringar. Mötet hålls i Simons elements kafferum kl 15.15.
Besspisning
VÄLKOMNA!