Tapahtuma
Aika
Paikka
Tapahtuman ajankohta
Hotelli Tammer, Tampere
Lisää kalenterimerkintä 2019-04-25 08:00:00 2019-04-25 16:00:00 Europe/Helsinki Häme – Pirkanmaa -alueen hallinnon jäsenten edustajatapaaminen Häme - Pirkanmaa
Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto, Tampere
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2019-04-24 08:00:00 2019-04-26 16:00:00 Europe/Helsinki Terveelliset ja toimivat työajat Lue kurssista lisää Murikan sivuilta Murikka-opiston kurssit
Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto, Tampere
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2019-04-24 08:00:00 2019-04-26 16:00:00 Europe/Helsinki Kansantalous Lue kurssista lisää Murikan sivuilta Murikka-opiston kurssit
Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto, Tampere
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2019-04-24 08:00:00 2019-04-26 16:00:00 Europe/Helsinki Psykososiaalinen kuormitus hallintaan Lue kurssista lisää Murikan sivuilta Murikka-opiston kurssit
Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto, Tampere
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2019-04-24 08:00:00 2019-04-26 16:00:00 Europe/Helsinki Yhdenvertaisuus työpaikalla Lue kurssista lisää Murikan sivuilta Murikka-opiston kurssit
Tapahtuman ajankohta
Murikka-institutet, Tammerfors
Ilmoittaudu Lisää kalenterimerkintä 2019-04-27 08:00:00 2019-04-28 16:00:00 Europe/Helsinki Medlemsforum Kom med du också på lndustrifackets svenskaste veckoslut. Tillsammans lär vi oss nytt, funderar på samhällsfenomen och förbättrar världen! På kvällen blir det strandbastu! Anmäl... Landsomfattande