Martti Rauhala

Ansvarig regionombudsman, Lapplands regionkontor

Toiminta-alue/yksikkö

Lapplands regionkontor, Regionverksamhet