Pasi Havio

Kemian sektorin sopimuspäällikkö

Toiminta-alue/yksikkö

Kemian sektori