201021_JT_6_Tyottomat sektoreittain ja alueittain

Työttömänä kertoi olleensa vastaushetkellä kaikkiaan 1 367 jäsentä. Kyselyn toteutusaika oli ennen koronaepidemiaa, joten sen vaikutukset eivät näy taulukon luvuissa. Taulukko kertoo, että puuteollisuuden aloilla työttömyys kasvaa mitä pohjoisemmaksi mennään. Toinen huomio liittyy erityisaloihin, joista osa teettää kausiluonteista työtä. Etenkin maa- ja metsätalous sekä puutarha-alat olivat vielä maaliskuussa ”kiinni”.