Jäsenmaksut

 • Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,74 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta (TEAMissa 1,5 % ja Puuliitossa 1,7 %).
 • Teollisuusliiton jäsenmaksusta päättää vuosittain liittovaltuusto. Työttömyyskassan jäsenmaksun määrää Finanssivalvonta vuosittain.
 • Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Teollisuusliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Teollisuusliiton jäsenmaksu (1,74 % vuonna 2017) jakautuu seuraavasti:

 • ammattiosaston osuus 0,195 %
 • työttömyyskassan osuus 0,64 %
 • liiton osuus 0,905 %

Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä siihen rinnastettavasta tulosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta. Jäsenmaksu maksetaan myös päätoimen ohella tehtävän sivutyön palkasta.

Jäsenmaksulaskuri

Kirjoita ruudukkoon bruttopalkkasi, jonka näet tilinauhastasi. Bruttopalkkaan eivät kuulu verottomat kilometrikorvaukset tai verottomat päivärahat.

Jäsenmaksulaskuri Teollisuusliitto

 • Kirjoita palkkakenttään luku.
 • € / kk
 • Tyhjennä

TEAMin jäsenmaksulaskuri löytyy täältä.

Puuliiton jäsenmaksulaskuri löytyy täältä.

Työnantajaperintä

Jäseneksi liittymislomake on myös jäsenmaksuperintäsopimus, valtakirja. Täytä se huolellisesti ja pyydä työnantajaa täyttämään se omalta osaltaan. Työnantaja pidättää jäsenmaksun palkastasi, tilittää sen liitolle ja tekee vähintään puolivuosittain jäsenmaksuselvityksen. Tarkista tilinauhastasi, että työnantaja todella perii jäsenmaksusi.

Itsemaksava jäsen

Voit huolehtia jäsenmaksusi maksamisesta myös itse, jos työnantaja ei peri sitä palkastasi. Tällöin teet perintäsopimuksen ammattiosastosi kanssa. Sinulle lähetetään vuosittain viitelista, jolla maksat jäsenmaksusi kuukausittain. Muista maksaa jäsenmaksusi aina oikean kuukauden viitenumerolla.

Voit myös vaihtaa paperisen laskun sähköiseen e-laskuun, jonka saat suoraan omaan verkkopankkiisi.

Jos jäät niin kutsutulle omalle lomalle etkä ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa tai aloitat yrittäjyyden ja haluat säilyttää jäsenyytesi, maksat itse jäsenmaksun työttömyysturvalain vähimmäispalkkamaksun mukaisesti. Lisätietoja saat jäsenrekisteristä.

Jäsenmaksuvapautukset

Olet vapautettu jäsenmaksusta, kun olet vailla palkkatuloja ollessasi

 • sairauslomalla
 • kuntoutustuella tai rahalla
 • tapaturmavakuutuslain mukaisella päivärahalla, mikäli jäsenelle ei makseta palkkaa
 • työkyvyttömyyseläkkeellä
 • opiskelemassa
 • perhevapaalla tai omaishoitajana
 • suorittamassa asevelvollisuutta, aseetonta- tai siviilipalvelusta
 • työttömänä työnhakijana
 • vuorotteluvapaalla
 • suorittamassa vapausrangaistusta
 • liiton hallituksen hyväksymässä työtaistelussa tai työnantajien julistamassa työsulussa

Ilmoita aina jäsenmaksuvapautuksista jäsenrekisteriin, aluetoimistoon tai ammattiosastoosi. Voit ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta myös sähköisen asioinnissa.

Eläkkeelle siirtyessä, toimita eläkepäätöksestä kopio jäsenrekisteriin, niin tutkimme jäsenyytesi tilan tai mahdollisuuden vapaajäsenyyteen.

Jos olet työttömyyden tai sairauden takia kokonaan vailla ansiotuloja, ota yhteys ammattiosastoosi tai liiton jäsenrekisteriin vähintään puolivuosittain, jotta sinulle voidaan viedä tieto jäsenmaksuista vapautumisesta.

Jos olet poissa työelämästä pidemmän aikaa ja palaat takaisin, muistathan tarkistaa palkkalaskelmasta, että jäsenmaksut peritään palkasta.

Maksamattomat jäsenmaksut

Jäsenmaksut voidaan maksaa taannehtivasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

Mikäli jäsenmaksusi ovat maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta tai mahdollisen jäsenmaksuvapautuksen syytä ei ole ilmoitettu, sinun katsotaan eronneen liitosta ja työttömyyskassasta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton jäsenetuihin eikä työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.

Maksa jäsenmaksusi työttömyyden alkuun asti ja oikean suuruisena. Näin vältät tilanteen, jossa mahdollinen työttömyyspäivärahasi hylätään siitä syystä, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiotulosi edellyttäisivät.