Ammatillisen koulutuksen yhteistyöpäivät

Kohderyhmä / Målgrupp

Aktiivit

Sisältö / Innehåll

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)