Arbetslivets verktygsback

Esittely / Presentation

Kursen ger dig fler färdigheter att utveckla samarbetet på din arbetsplats. Dessutom behandlas aktuella arbetslivsteman. Kursen är tänkt för alla med förtroendeuppdrag på arbetsplatserna samt alla medlemmar som är intresserade av ämnet.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt, Kaikki jäsenet, Ruotsinkieliset

Sisältö / Innehåll

Under kursen repeterar vi arbetstidslagens och semesterlagens mest centrala
bestämmelser. Vi behandlar även möjliga förändringar i arbetslagstiftningen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Härmä Spa
Vaasantie 22
62375 Kauhava

Kysy lisätietoja / Mer information

Magnus Salmela
040 740 2485