Arbetslivets verktygsback

Målgrupp

För alla förtroendemän, arbetarskyddspersoner och övriga intresserade.

Innehåll

  • Förändringar i lagstiftningen
  • Aktuella teman som gäller intressebevakningen
  • Praktiska övningar i ovannämnda ämnen

Anmälningar senast 29.8.