Englannin alkeet työelämässä

Esittely / Presentation

Kurssilla opitaan englanninkielistä työelämä- ja kokoussanastoa. Harjoitellaan kielellistä ilmaisutaitoa.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Keskustellaan omasta työstä ja elämästä.
• Harjaannutaan keskustelemaan ja seuraamaan englanninkielistä puhetta.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]